Vinkkejä valintoihin -sivun sisältö

Lukion ainevalinnoilla ja ylioppilaskokeilla on tärkeä merkitys jatko-opintoihin hakeuduttaessa. Korkeakouluopintoihin opiskelijat valitaan pääasiallisesti ylioppilastodistuksen arvosanojen tai valintakokeen pisteiden perusteella. Korkeakoulujen valintaperusteet ja muuttuva ylioppilastutkinto huomioiden ylioppilaskirjoituksissa vaaditaan jatkossa vähintään viiden aineen kirjoittamista.

Alle on koottu vinkkejä oppiaineiden merkityksestä ja esimerkkejä aloista, joiden valintakokeissa tai opinnoissa tarvitset niitä. Tarkempia tietoja voit kysyä omalta opoltasi.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen hallinta on tärkeää. Kirjoittamisen, lukemisen ja puhumisen taitoja tarvitaan kaikilla aloilla. Äidinkieli on ylioppilaskirjoituksissa kaikille pakollinen aine ja ylioppilaskokeen arvosana otetaan huomioon käytännössä kaikilla aloilla. Jos opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, hän voi saada opetusta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: opettaja, toimittaja, tiedottaja, tutkija, medianomi, bloggaaja

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

Lukiossa hankkimastasi monipuolisesta kielitaidosta on aina hyötyä. Voit hakea opiskelemaan kieliä yliopistoon ja yliopisto-opinnoissa osa tenttikirjoista on vieras­kielisiä. Myös osa opetuksesta voidaan järjestää esimerkiksi englannin kielellä. Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetaan pakollisia ruotsin opintoja ja työelämässä arvostetaan monipuolisia kielten osaajia.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: viestintä, tulkki, kielenkääntäjä, opettaja, restonomi ja muut matkailualan ammatit

Matematiikka

Matematiikka on sinulle välttämätön aine pyrittäessä teknisille ja matemaattis-luonnontieteellisille aloille yliopistoon. Lisäksi matematiikan ylioppilastutkinnon arvosanan painoarvo on suuri lähes kaikille aloille haettaessa. Myös psykologian ja kaupallisen alan pääsy­kokeissa tarvitaan usein matemaattisia taitoja. Ammattikorkeakoulujen kaikki alat huomioivat matematiikan ylioppilastutkinnon arvosanan todistusvalinnalla haettaessa. Matematiikan opiskelu kehittää myös loogista ajattelukykyä.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: it-ala, tuotekehitys, tutkimus, diplomi-insinööri, insinööri, opettaja, arkkitehti, ekonomi

Luonnontieteet

Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa opiskelemalla hankit vankan pohjan näiden alojen lisäksi esimerkiksi lääketieteiden, terveydenhoitoalan ja farmasian jatko-opintoihin. Tietotekniikan osaamistasi voit soveltaa kotona, opiskelussa ja työelämässä.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: tutkimus, tietojenkäsittely, tuotekehitys, ympäristöhallinto, vakuutusala, lääketiede, meteorologi, mikrobiologi, fyysikko, geologi, proviisori, biologian ja maantieteen opettaja, sairaanhoitaja

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet

Humanistis-yhteiskunnallisissa aineissa lähestytään maailmaa ja ihmistä eri näkö­kulmista. Opiskele mahdollisimman syvällisesti ainetta, jonka aiot kirjoittaa ja jota mahdollisesti pyrit opiskelemaan. 

Esimerkkejä aloista ja ammateista: tutkimus, tiedotus, hallinto, suunnittelu, arkeologi, tutkija, pappi, teologi, lakimies, psykologi, filosofi, historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Taide- ja taitoaineet

Jos suunnittelet jatko-opintoja taide- ja liikunta-aloilla, kannattaa hankkia vahva pohja niitä varten lukio-opinnoissa ja harrastuksissa. Lukiossa voit suorittaa kaikissa taide- ja taitoaineissa lukiodiplomin, josta voi olla hyötyä hakeutuessasi jatko-opintoihin. 

Esimerkkejä aloista ja ammateista: sisustusarkkitehtuuri, muotoilu, taide- ja liikunta­kasvatus, valmennus, taiteilija, trendianalyytikko, muusikko, näyttelijä, tanssija, opettaja, valmentaja, kapellimestari, liikunnan­ohjaaja, fysioterapeutti, medianomi

Vinkkejä valintoihin -sivun alanavigaatio

Sivu arviointi ja palaute