Opintojen suunnittelu ja lukion tuntijako -sivun sisältö

Miten suunnittelet opintojasi? 

Opintojesi alkua helpottaa valmis lukujärjestys, joka on laadittu 9. luokan keväällä tekemiesi ainevalintojen perusteella. Ainevalintakortti, jonka täytät ja palautat oman oposi ohjeiden mukaan, löytyy tältä sivustolta tai lukioiden kotisivuilta. Joensuun kaupungin kouluista hakevat 9.- ja 10.-luokkalaiset tallentavat ainevalintansa Wilmaan.  

Kirjaa korttiin ensimmäisen vuoden valintasi: kielivalinnat, matematiikan taso, taideaineet sekä mahdolliset muut valinnaiset opintojaksot. Lukuvuoden aikana voit muokata ja tarkistaa opinto-ohjelmaasi.  

Toisena ja kolmantena opintovuotena voit valita myös joitakin opintojaksoja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun avoimen puolen opintotarjonnasta tai muista korkeakouluista. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu lukiossa opiskeltavat oppiaineet laajuuksineen. Lisätietoja opiskelutarjonnasta löydät lukioiden omilta kotisivuilta! 

Joensuussa on päätetty, että kaikki joensuulaiset lukiot antavat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen kaikille ensi syksynä lukio-opintonsa aloittaville, ei siis vain pelkästään 9. luokalta hakeville oppivelvollisuusikäisille!

Lukion tuntijako

Oppiaine Valtakunnalliset pakolliset opintopisteet Valtakunnalliset valinnaiset opintopisteet
Kielet    
Äidinkieli/suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 12 6
A-kieli 12 4
B-kieli (toinen kotimainen) 10 4
Muut kielet   16
Matematiikka    
Kaikille yhteinen opintokokonaisuus 2  
Lyhyt matematiikka 10 4
Pitkä matematiikka 18 6
Ympäristö ja luonnontieteet    
Biologia 4 6
Maantiede 2 6
Fysiikka 2 12
Kemia 2 8
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet    
Filosofia 4 4
Psykologia 2 8
Historia 6 6
Yhteiskuntaoppi 6 2
Uskonto/elämänkatsomustieto 4 8
Terveystieto 2 4
Taito- ja taideaineet    
Liikunta 4 6
Musiikki 2 tai 4 4
Kuvataide 2 tai 4 4
Opinto-ohjaus 4  

 

Pakolliset opintopisteet matematiikan tasosta riippuen 94–102.
Valtakunnalliset valinnaiset opintopisteet vähintään 20.
Temaattiset, koulukohtaiset valinnaiset opintopisteet sekä lukiodiplomit opiskelijan valinnan mukaan.
Opintopisteet yhteensä vähintään 150.

Opintojen suunnittelu ja lukion tuntijako -sivun alanavigaatio

Sivu arviointi ja palaute