Yhteishaku ja opiskelijavalinta -sivun sisältö

Joensuun lukioihin haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa täyttämällä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi .

Joensuussa on päätetty, että kaikki joensuulaiset päivälukiot antavat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen kaikille ensi syksynä lukio-opintonsa aloittaville, ei siis vain pelkästään 9. luokalta hakeville oppivelvollisuusikäisille. 

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Opiskelijat valitaan lukion peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä. Lukuaineiden keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella seuraavista aineista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantiede.

Joensuun lukioiden erikoislinjoilla on em. poikkeavia valintakriteereitä, mm. valintakokeita tai -testejä. Niistä saat tietoa lukioiden omilta kotisivuilta:

 • Itä-Suomen koulun kielikoe suomen ja venäjän kielen taidoista
 • Joensuun lyseon lukion IB-linjalle valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotetun keskiarvon (englantia ja matematiikkaa painotetaan) perusteella
 • Joensuun yhteiskoulun lukion musiikin ja ilmaisun linjan valintakokeet
 • Joensuun yhteiskoulun lukion urheilulinjan haastattelut

Opiskelija valitaan lukioon hänen yhteishaussa esittämässään ensisijaisuusjärjestyksessä. Jos opiskelija ei tule valituksi 1. hakutoiveeksi asettamaansa lukioon, hänet huomioidaan seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen valinnassa. Opiskelija otetaan huomioon vain niiden oppilaitosten valinnoissa, jotka ovat merkitty yhteishaun hakulomakkeeseen. On tärkeä muistaa, että hakutoiveet ovat sitovia, eikä niitä voi hakuajan päättymisen jälkeen enää muuttaa.

Lukioon hakeminen

Voit hakea lukioon osallistumalla yhteishakuun sekä täyttämällä ensimmäisen sijan hakutoiveen mukaisen lukion ainevalintakortin. Ainevalintakortit ovat tulostettavissa kunkin lukion omilta kotisivuilta tai tämän sivun oikeasta ylänurkasta.

 1. Täytä yhteishakulomake netissä osoitteessa www.opintopolku.fi
 2. Täytä lukion ainevalintakortti. Joensuun kaupungin ysiluokkalaiset tallentavat omat valintansa Wilmaan ja muista kunnista lukioon hakevat voivat palauttaa oman ainevalintakorttinsa opolle. Itsenäisesti hakevat toimittavat ainevalintakorttinsa suoraan lukiolle joko sähköpostitse tai postitse.
 3. Täytä tarvittaessa lisätietolomake erityislinjoille haettaessa. Tarkista tarvittaessa lukion sivuilta. Urheiluakatemiaan haettaessa täytät lisätietolomakkeen TÄSTÄ.

Yhteishaun hakuaika

 • Hakuaika on 21.2.–21.3.2023
 • Hakuaika päättyy 21.3.2023 klo 15.00

Valintapäätöksen julkistaminen ja lukiopaikan varmistaminen

Tieto lukioon valituista julkistetaan aikaisintaan 15.6.2023 lukioiden kotisivuilla. Saat lukion rehtorilta myös postitse tai sähköpostilla kirjeen. Lukiopaikan vastaanotat  ohjeiden mukaisesti esim. opintopolkujärjestelmässä. Mikäli et ota lukiopaikkaa vastaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian siihen lukioon, johon sinut on valittu.

 • Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 15.6.2023. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 29.6.2023.

Tervetuloa lukioon!

Yhteishaku ja opiskelijavalinta -sivun alanavigaatio