Lukio-opintojen rakenne -sivun sisältö

Lukiossa suoritettiin aiemmin kursseja, nykyisin opiskellaan opintojaksoilla ja kerätään opintopisteitä. Yksi entinen lukion kurssi vastaa kahta opintopistettä.

Yksi lukion opintopiste on puolestaan noin 11 x 75 minuutin oppituntia.

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen laajuisiksi. Niistä rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. 

Lukiossa suoritat yhteensä vähintään 150 opintopistettä, ylärajaa ei ole.

 • Kesto yleensä 3 vuotta (mahdollisuus suorittaa 2,5–4 vuodessa).
 • Lukio-opintojen aikana suoritat kokonaisuudessaan lukion oppimäärän (vähintään 150 opintopistettä) ja päättökokeena ylioppilastutkinnon, johon saat lukiosta parhaat mahdolliset valmiudet.
 • Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa kussakin oma lukujärjestys.
 • Yhden jakson aikana opiskellaan keskimäärin 12 opintopistettä.
 • Kukin jakso päättyy päättöviikkoon, jolloin ohjelmassa on kokeita tai muuta opiskeltavaan aineeseen liittyvää ohjelmaa.
 • Jos opiskelet lukion kolmessa vuodessa, opiskelet noin 60 opintopistettä ensimmäisenä ja toisena lukiovuonna ja kolmantena noin 30 opintopistettä. Näin sinulle kertyy ainakin tarvittavat 150 pistettä. Jos taas suoritat lukion yli kolmessa vuodessa, valitse ensimmäiselle vuodelle noin 50–55 opintopistettä lukio-opintoja ja sen päälle mahdolliset urheiluvalmennukset. 

Pakollisia opintoja on: 

 • Äidinkielessä ja kirjallisuudessa (tai suomi toisena kielenä -opinnoissa)
 • Peruskoulun alaluokilla aloitetussa A-kielessä ja yläluokilla aloitetussa B1-kielessä
 • Matematiikassa
 • Reaaliaineissa: biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto
 • Taideaineissa, liikunnassa ja opinto-ohjauksessa
 • Pakollisia opintopisteitä on noin sata (matematiikan tason mukaan)
 • Valtakunnallisia valinnaisia opintopisteitä valitset lukioaikana vähintään 20, tavoitteena syventää pakollisissa opinnoissa oppimaasi.
 • Koulukohtaisia valinnaisia opintoja opiskelet valintasi ja mielenkiintosi mukaan. Tarjolla on hyvin erilaisia opintoja, joilla voit joko kerrata ja syventää aiemmin oppimaasi tai opiskeltavasta aineesta riippuen myös keventää akateemista kuormaa.

Lukio-opintojen rakenne -sivun alanavigaatio

Sivu arviointi ja palaute