Innokaupunki Joensuu

Innokaupunki Joensuu

Innokaupunki Joensuu

Joensuu on mukana luomassa Suomesta maailman innovatiivisinta maata kestävän kaupunkikehittämisen keinoin

Kehittämisen painopisteinä metsäbiotalous ja fotoniikka 

Joensuu on osa valtakunnallista kestävän kaupunkikehittämisen Innokaupungit-verkostoa, johon kuuluu 16 suomalaista yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkia. Verkostoon kuuluvat kaupungit ovat solmineet valtion kanssa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen aiesopimuksen vuosille 2021–2027. Kukin innokaupunki kohdentaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta omiin vahvuuksiinsa perustuviin strategisiin painopistealoihin. Joensuussa painopistealat ovat metsäbiotalous ja fotoniikka.  

Innokaupunkina olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä. Emme tee tätä työtä yksin, vaan yhdessä muiden innokaupunkien, valtion, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Joensuun kaupungin lisäksi käytännön toimenpiteiden toteuttajia ovat alueelliset yhteistyökumppanit, kuten Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Business Joensuu ja Luonnonvarakeskus. Käytännön kehittämistyö tapahtuu pääasiassa EU:n, valtion ja kaupunkien myöntämän hankerahoituksen kautta. Pohjois-Karjalassa aluerahoittajia ovat myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. 

Keskiössä tutkimus, liiketoiminta ja innovaatiot

Laajalla yhteistyöllä tuetaan innovaatioiden syntymistä sekä korkeakoulujen tutkimustulosten soveltamista ja kaupallistamista yrityksissä. Tavoitteena on uudistaa kaupungin elinkeinoelämää uusien teknologioiden avulla ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristössä.

Innokaupunkina tuemme innovaatioihin pohjautuvaa kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista alueellamme. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Joensuun mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Myös ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä kaupungin ilmastotavoitteet ovat tärkeässä roolissa, koska kaupungit ovat osaltaan ratkaisemassa globaalia kestävyyskriisiä.

Joensuun tavoitteena on olla ainutlaatuinen metsäbiotalouden osaamis- ja liiketoimintakeskittymä sekä maailman fotoniikkaosaamisen keskus. Molemmilla toimialoilla tarvitaan innovaatioiden tekijöitä, joiden kehittämät ratkaisut tukevat meidän kaikkien hyvinvointia ja elämää tänään ja tulevaisuudessa.  

Painopistealojen kehitystä ohjataan Photonics Joensuu ja Forest Joensuu -verkostoissa.

 

Uutisia ja lisätietoa
 

Lue Joensuun Uutisten metsäaiheisia artikkeleja Lue Joensuun Uutisten fotoniikka-aiheisia artikkeleja Euroopan metsäpääkaupunki Joensuu Joensuu on fotoniikan osaamiskeskittymä Forest Joensuu -verkosto Photonics Joensuu -verkosto Tutustu muihin innokaupunkeihin

Yhteystiedot

Seppo Tossavainen
elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö
040 343 3377
seppo.tossavainen@joensuu.fi


Jenni Jokela
kansliapäällikkö
050 380 3552
jenni.jokela@joensuu.fi

Innokaupungit luovat yhteistyöstä innovaatioita ja innovaatioista kestävyyttä.

Innokaupunki, logot

     Euroopan unionin osarahoittama -logoInnokaupungit-logo              Joensuun kaupungin logo        Joensuun kaupungin strateginen hanke -logo

Tämä aineisto on tuotettu osana Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja, joita osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.